Cách đo lường và quản trị Trải Nghiệm Khách Hàng

Img 2820
Trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp trong thế giới kinh doanh hiện đại. Doanh nghiệp đang chuyển hướng từ việc tập trung vào sản phẩm đến việc tập trung vào khách hàng, trong đó việc đo lường và cải thiện trải nghiệm khách hàng trở nên vô cùng quan trọng. Một trong những phương pháp hiệu quả để đo lường trải nghiệm khách hàng là thông qua việc kết hợp chỉ số CSAT (Customer Satisfaction Score) và chỉ số vận hành doanh nghiệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp hai chỉ số này để xây dựng bộ chỉ số quản trị trải nghiệm khách hàng.
Hiểu rõ về CSAT (Customer Satisfaction Score)
Img 2822 (4)
Chỉ số CSAT (Customer Satisfaction Score) là một trong những chỉ số đo lường trải nghiệm khách hàng phổ biến nhất được sử dụng trong ngành. CSAT được tính bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm khách hàng hài lòng với sản phẩm, dịch vụ hoặc tương tác cụ thể nào đó của doanh nghiệp so với tổng số khách hàng được khảo sát.
Chỉ số này được xác định thông qua các cuộc khảo sát khách hàng, thường sau mỗi lần tương tác. Các câu hỏi trong khảo sát có thể bao gồm: “Bạn hài lòng đến mức nào với sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi?” hoặc “Bạn hài lòng đến mức nào với quy trình giải quyết vấn đề của chúng tôi?” Đối tác hay khách hàng sau đó sẽ đánh giá dựa trên thang điểm, thường là từ 1 đến 5 hoặc từ 1 đến 10.
CSAT giúp doanh nghiệp nắm bắt được cảm nhận tổng quan của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ hoặc tương tác cụ thể nào đó. Chỉ số này đặc biệt hữu ích khi muốn đánh giá hiệu quả của các hoạt động cải tiến trải nghiệm khách hàng hoặc khi đánh giá sự hài lòng của khách hàng sau mỗi tương tác.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng CSAT chỉ đo lường sự hài lòng của khách hàng tại một thời điểm cụ thể và không phản ánh được toàn bộ trải nghiệm khách hàng hay mức độ trung thành của họ với thương hiệu. Để hiểu rõ hơn về trải nghiệm khách hàng và mối quan hệ của họ với doanh nghiệp, bạn cần kết hợp CSAT với các chỉ số khác như chỉ số vận hành doanh nghiệp, điều mà chúng ta sẽ thảo luận ở phần tiếp theo của bài viết.
Hiểu rõ về Chỉ số vận hành doanh nghiệp

Img 2824

Chỉ số vận hành doanh nghiệp là những chỉ số được sử dụng để đo lường hiệu suất của các hoạt động cốt lõi trong doanh nghiệp, từ bán hàng và sản xuất đến quản trị. Một số chỉ số vận hành doanh nghiệp quan trọng và phổ biến có thể bao gồm:
 1. Hiệu suất bán hàng: Đây có thể là số lượng giao dịch thành công, doanh thu, giá trị đơn hàng trung bình, hoặc tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.
 2. Hiệu suất sản xuất: Đối với doanh nghiệp sản xuất, các chỉ số như năng suất, thời gian hoàn thành, tỷ lệ lỗi, hay tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu có thể được xem xét.
 3. Hiệu suất quản trị: Điều này có thể bao gồm thời gian phản hồi đối với các vấn đề quản trị, hiệu quả của các quyết định quản lý, và mức độ thực hiện các mục tiêu doanh nghiệp.
 4. Hiệu suất đào tạo: Tính hiệu quả của chương trình đào tạo có thể được đo lường qua sự cải thiện kỹ năng của nhân viên, thời gian cần thiết để đạt được mức độ năng lực mong muốn, hoặc mức độ ứng dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế.
 5. Thời gian phục vụ: Đối với các doanh nghiệp dịch vụ, thời gian phục vụ cũng là một yếu tố quan trọng. Chỉ số này có thể được đo lường bằng thời gian chờ trung bình của khách hàng, thời gian giải quyết khiếu nại, hay thời gian giao hàng.
 6. Chỉ số chất lượng sản phẩm/dịch vụ: Chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp có thể được đo lường bằng tỷ lệ hỏng hóc, tỷ lệ trả hàng, hoặc thông qua phản hồi trực tiếp từ khách hàng.
 7. Chỉ số về nguồn nhân lực: Đây có thể bao gồm tỷ lệ lưu giữ nhân viên, tỷ lệ thay đổi nhân sự, mức độ hài lòng của nhân viên, hoặc thậm chí là thời gian trung bình để tuyển dụng một nhân viên mới.
 8. Chỉ số về tài chính: Các chỉ số này có thể bao gồm doanh thu, lợi nhuận, chi phí, vốn lưu động, tỷ lệ nợ, v.v. Việc theo dõi những chỉ số tài chính này giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng họ đang hoạt động một cách hiệu quả về mặt tài chính.
 9. Chỉ số về khách hàng: Điều này có thể bao gồm tỷ lệ giữ chân khách hàng, tỷ lệ khách hàng mới, giá trị trung bình của mỗi khách hàng (CLV), hoặc tỷ lệ khách hàng hoạt động.
 10. Chỉ số về đối tác và người cung cấp: Việc đánh giá hiệu suất của các đối tác và người cung cấp cũng quan trọng, bao gồm thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, và khả năng tuân thủ các yêu cầu của bạn.
Việc chọn lựa các chỉ số này tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm ngành nghề, mục tiêu cụ thể và quy mô của doanh nghiệp. Cách tốt nhất để xác định những chỉ số này là đầu tư thời gian để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, cũng như khả năng tiếp cận và xử lý dữ liệu.
Mỗi doanh nghiệp sẽ có một tập hợp các chỉ số vận hành doanh nghiệp tùy thuộc vào mục tiêu, ngành công nghiệp, và chiến lược cụ thể của họ. Việc hiểu rõ và theo dõi đúng những chỉ số này sẽ giúp doanh nghiệp định hình được hoạt động vận hành hiệu quả, từ đó cải thiện trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, để có cái nhìn toàn diện hơn về trải nghiệm khách hàng, chúng ta cần phối hợp sử dụng cả CSAT và chỉ số vận hành doanh nghiệp, điều mà chúng ta sẽ thảo luận ở phần tiếp theo của bài viết.
Liên kết giữa CSAT và Chỉ số vận hành doanh nghiệp
Chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu suất vận hành của doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết. Mỗi nhân tố đều tác động đến nhau, và cả hai đều quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm tốt cho khách hàng. Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu vào việc hiểu rõ hơn mối liên kết giữa CSAT (Chỉ số Hài lòng Khách hàng) và Chỉ số vận hành doanh nghiệp.
 1. Tác động của Chỉ số vận hành doanh nghiệp lên CSAT: Hiệu suất vận hành của doanh nghiệp có thể tác động trực tiếp đến mức độ hài lòng của khách hàng. Ví dụ, nếu thời gian phục vụ khách hàng nhanh hơn, khả năng lớn khách hàng sẽ hài lòng hơn. Ngược lại, nếu chất lượng sản phẩm kém hoặc dịch vụ chậm trễ, CSAT có thể giảm sút. Việc theo dõi và cải thiện các chỉ số vận hành như thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm, đội ngũ nhân viên và quy trình phục vụ có thể giúp cải thiện CSAT.
 2. Tác động của CSAT lên Chỉ số vận hành doanh nghiệp: Một CSAT cao có thể chỉ ra rằng doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Điều này không chỉ góp phần cải thiện mối quan hệ với khách hàng, mà còn tạo động lực cho nhân viên, tăng hiệu suất lao động và doanh thu. Ngược lại, CSAT thấp có thể là dấu hiệu cho thấy có vấn đề với vận hành doanh nghiệp, từ quy trình sản xuất đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
 3. Tận dụng dữ liệu để cải thiện cả hai: Bằng cách phân tích dữ liệu từ cả CSAT và Chỉ số vận hành doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tìm ra những khu vực cần cải thiện, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu suất vận hành. Ví dụ, nếu khách hàng đánh giá thấp về thời gian giao hàng, doanh nghiệp có thể tìm cách tối ưu hóa quy trình vận hành để cải thiện điểm này.
 4. Tận dụng công nghệ: Công nghệ hiện nay đã giúp doanh nghiệp thu thập và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Các công cụ phân tích dữ liệu, như AI và machine learning, cho phép doanh nghiệp khám phá các xu hướng và mẫu dữ liệu mà con người có thể bỏ qua. Điều này giúp doanh nghiệp nhìn thấy rõ hơn mối liên kết giữa CSAT và chỉ số vận hành doanh nghiệp.
 5. Định kỳ đánh giá và cập nhật: Trên thực tế, mối liên kết giữa CSAT và chỉ số vận hành doanh nghiệp không phải lúc nào cũng ổn định. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải định kỳ đánh giá và cập nhật các chỉ số, để đảm bảo rằng họ luôn nắm bắt được xu hướng mới nhất từ khách hàng và thị trường.
 6. Chú trọng vào đào tạo và phát triển nhân viên: Nhân viên là những người trực tiếp tương tác với khách hàng, nên việc đào tạo cho họ kỹ năng phục vụ khách hàng và hiểu biết về sản phẩm/dịch vụ là rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp cải thiện CSAT, mà còn cải thiện hiệu suất vận hành doanh nghiệp.
 7. Trở thành tổ chức khách hàng trung tâm: Để thực sự liên kết CSAT với chỉ số vận hành doanh nghiệp, các tổ chức cần trở thành tổ chức khách hàng trung tâm, đặt khách hàng vào trung tâm mọi quyết định kinh doanh. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, mà còn giúp cải thiện hiệu suất và hiệu quả vận hành.
Chúng ta cần nhớ rằng, mục tiêu cuối cùng không chỉ là cải thiện CSAT hay chỉ số vận hành doanh nghiệp, mà là tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, nhân viên và doanh nghiệp. Việc liên kết giữa CSAT và Chỉ số vận hành doanh nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về trải nghiệm khách hàng, mà còn hỗ trợ trong việc tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu suất và doanh thu.
Xây dựng bộ chỉ số quản trị Trải nghiệm Khách hàng
Img 2826
Để xây dựng bộ chỉ số quản trị trải nghiệm khách hàng, ta cần kết hợp hai yếu tố chính: Chỉ số hài lòng khách hàng (CSAT) và các chỉ số vận hành doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu cách thực hiện nhé.
Chỉ số hài lòng khách hàng (CSAT): Đây là chỉ số cơ bản đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hoặc sản phẩm. Mức độ hài lòng này có thể được đánh giá thông qua các cuộc khảo sát trực tiếp, phản hồi trực tuyến, hoặc thông qua các nguồn phản hồi khách quan khác.
Thời gian phục vụ: Đo lường thời gian từ khi khách hàng tiếp xúc với doanh nghiệp cho đến khi họ nhận được dịch vụ hoặc sản phẩm. Thời gian phục vụ càng nhanh, khách hàng càng hài lòng.
Chỉ số giữ chân khách hàng (Customer Retention Rate): Đo lường tỷ lệ khách hàng trở lại và mua sắm tại cửa hàng hoặc sử dụng dịch vụ của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
Net Promoter Score (NPS): Đo lường khả năng khách hàng giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cho người khác.
Customer Effort Score (CES): Đo lường mức độ dễ dàng khi khách hàng tìm kiếm dịch vụ, sử dụng sản phẩm, hoặc giải quyết vấn đề với doanh nghiệp của bạn.
Dưới đây là một số ví dụ về các chỉ số trong các ngành khác nhau:
Retails: Trong ngành bán lẻ, một số chỉ số quan trọng có thể bao gồm: tỷ lệ mua sắm trung bình, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ giữ chân khách hàng, tỷ lệ hoàn trả hàng, thời gian xử lý đơn hàng, và CSAT.
Thương mại điện tử: Trong lĩnh vực này, các chỉ số có thể bao gồm: tỷ lệ thoát trang (Bounce rate), tỷ lệ giỏ hàng bị bỏ rơi, thời gian trên trang, tỷ lệ chuyển đổi, và CES.
Healthcare: Trong ngành y tế, các chỉ số quan trọng có thể bao gồm: thời gian chờ đợi, mức độ hài lòng với chăm sóc, hiệu quả điều trị, và tỷ lệ readmission.
Beauty and Spa: Trong ngành này, các chỉ số có thể bao gồm: CSAT, tỷ lệ hủy cuộc hẹn, số lần tái sử dụng dịch vụ, và NPS.
Nhà hàng: Trong ngành nhà hàng, các chỉ số có thể bao gồm: thời gian phục vụ, mức độ hài lòng với thực đơn, thực phẩm, và dịch vụ, tỷ lệ khách hàng quay lại, và NPS.
Với những chỉ số này, doanh nghiệp có thể theo dõi và điều chỉnh chiến lược kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Thông qua việc kết hợp CSAT và chỉ số vận hành doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng một bộ chỉ số quản trị trải nghiệm khách hàng mạnh mẽ. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, mà còn cung cấp cho doanh nghiệp một phương tiện hiệu quả để đo lường và cải thiện hiệu suất kinh doanh của mình.
Cuối cùng, không thể không nhắc đến việc áp dụng các chỉ số quản lý trải nghiệm khách hàng cần sự thực hiện liên tục và thích nghi với từng hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi những kỹ năng phân tích sắc bén và tư duy chiến lược.
Tại Connecta, chúng tôi có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong việc xây dựng và tối ưu hóa hệ thống đo lường và phân tích trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi sẽ giúp bạn xác định các chỉ số quan trọng nhất cho doanh nghiệp, thiết lập hệ thống đo lường và quản lý hiệu quả, và phân tích dữ liệu để rút ra những thông tin hữu ích nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Hãy để Connecta giúp bạn đưa “trải nghiệm khách hàng” lên một tầm cao mới.
Chia sẻ bài viết
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *